GRADOS DE IDIOMAS

 • idiomasGrado en Estudios Ingleses.
  • Idioma moderno: francés
  • Comunicación oral y escrita en Inglés I
  • Comunicación oral y escrita en Inglés II
  • Lengua Inglesa I
  • Lengua Inglesa II
  • Lengua Inglesa III
  • Lengua Inglesa IV
 • Minor en Francés
  • Lengua Francesa I
  • Lengua Francesa II
  • Lengua Francesa III
Compartir